List of Epithets

Specific epithets their meaning and number of taxon (synonym) entries

Epithet

Meaning

Entries

x acerifolia 0 (1)
x amazonica 1 (0)
x canescens 1 (0)
x crocosmiiflora 1 (0)
x europaea 1 (0)
x gandavensis hort. 1 (0)
x generalis 1 (0)
x grandiflora 1 (0)
x hispanica 2 (0)
x hybrida 0 (1)
x hybridum 1 (0)
x intermedia 1 (0)
x paradisiaca 1 (0)
x tagliabuana 1 (0)
x vanhouttei 1 (0)
x varia 1 (0)
x williamsii 1 (0)
x xiphium 1 (0)
xalapensis 0 (1)
xamobala 0 (1)
xerampelina colour of dried vine leaves 1 (0)
xylopicron 0 (3)